Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Ấn phẩm

Cần thay đổi quan điểm tiếp cận di sản văn hóa làng

Làng Việt từ quá khứ đến hiện tại luôn được coi là những “tế bào sống” trong lãnh thổ quốc gia Việt Nam, là môi trường sinh tồn cho hàng triệu con dân đất Việt, là nơi lưu giữ và thể hiện sinh động bả

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ góc nhìn bảo tồn và phát triển

Cần nhìn nhận hoạt động bảo tồn di sản văn hóa nói chung và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nói riêng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ý kiến trao đổi về bảo tồn và phát huy di tích đền Thái, Đông Triều, Quảng Ninh

Riêng với đền Thái và các khu lăng mộ, ngoài tính chất lưu niệm danh nhân, còn có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm linh vì nó gắn với nơi thờ tự và phần mộ - nơi an nghỉ trong cõi vĩnh hằng của các vị vu

Kết nối di sản văn hóa đặc biệt ở Đông Triều với các di sản văn hóa ở Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh

Với tư cách là một không gian văn hóa - tâm linh gắn với Vương triều Trần và Thiền phái Trúc Lâm-Yên Tử, khu di tích đó có vai trò kết nối, gắn bó Quảng Ninh với Hải Dương và Bắc Giang trong suốt chi