Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Các dự án

Dự án: Xuất bản sách ảnh về đình Chu Quyến Hà Tây

Với sự hợp tác của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Shepperd tới đây Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam sẽ tiến hành xuất bản sách ảnh về đình Chu Quyến Hà Tây.

Dự án: Bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều

Dự án bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 07 tháng

Dự án: “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa”

Triển khai chương trình “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa” trong năm Du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tỉnh Thanh Hóa.

Dự án: Trại hè di sản

Tổ chức Chương trình "Trại hè Di sản" nhằm tạo lập môi trường văn hóa cho sự tương tác và gắn kết cộng giúp các cháu học sinh, thanh niên, sinh viên...