Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự án sắp tới
Nhu cầu cấp bách của việc phát triển các đô thị xanh ở Việt Nam

Với đặc điểm nổi bật là có nhiều không gian xanh, hài hòa hệ sinh thái nhân tạo, các đô thị xanh giúp giảm thiểu “khí nhà kính”, chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Triết học Phật giáo: Một góc nhìn từ phương Tây

Thế giới quan của Phật giáo Tây phương đương đại là tổng hợp của khoa học, tâm lý học và triết học hiện nay. Có thể điều này là một trong những lý do giải thích được sức thu hút của Phật giáo trong thời đại của thế tục hóa ngày nay.

Người xưa kiêng kỵ 4 điều khi uống rượu, hiểu để không quá chén ngày xuân

Rượu không phải là cuộc đấu sức của Alcohol và thân thể, mà là sự giao hòa tâm hồn giữa người với người, và hiểu được quan hệ giữa “cái tôi” và “thế giới”.