Đang tải... Vui lòng chờ...
Di sản tư liệu
Đền Cờn - Điều đã mất khi nhìn thấy điều còn lại

Tôi gõ bài này với tâm trạng của một người thụ hưởng giá trị văn hóa của đền Cờn. Tôi không muốn phán xét. Tôi có thể nêu nhận biết của mình khi nhìn lại đền Cờn sau hơn 50 năm đã qua với một tâm trạng bình thường như bao con người khác mà đạo Phật đã chỉ giáo về 6 lục tình: HỈ, NỘ, ÁI, Ố, AI, LẠC.

Khái quát quá trình hình thành và phát triển biển - đảo Việt Nam

Lấn biển để dựng nước và thông qua biển để giữ nước là một nét độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam trong lịch sử. Đó cũng chính là nét độc đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam, cần được giữ vững và tiếp tục phát huy trong thời đại mới.

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử (2)

Đây chỉ là bản đồ phục dựng (từ nhà Minh đô hộ năm 1407 đến nay) nhằm mô tả gần đúng nhất theo hiểu biết cá nhân với mong muốn có một cách nhìn mới, giúp mọi người thêm yêu môn Lịch sử, nên có thể còn nhiều hạn chế. Xin hoan nghênh mọi góp ý nghiêm túc.

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử (1)

Đây chỉ là bản đồ phục dựng (từ tiền sử cho tới nhà Minh xâm lược và đô hộ (năm 1407)) nhằm mô tả gần đúng nhất theo hiểu biết cá nhân với mong muốn có một cách nhìn mới, giúp mọi người thêm yêu môn Lịch sử, nên có thể còn nhiều hạn chế. Xin hoan nghênh mọi góp ý nghiêm túc.