Đang tải... Vui lòng chờ...
Di tích quốc gia đặc biệt
Pác Bó - cội nguồn cách mạng Việt Nam

Di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là địa điểm từng gắn với hoạt động của Bác trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh đạo Cách mạng (1941 - 1945).