Đang tải... Vui lòng chờ...

Di tích quốc gia

Ngữ văn dân gian,  di tích và cốt lõi lịch sử (Từ nghiên cứu trường hợp  về một sự kiện ở làng Lạc Thổ)
Từ nghiên cứu trường hợp “một” sự kiện ở làng Lạc Thổ (Bắc Ninh), bài viết khẳng định, ngữ văn dân gian và di tích lịch sử luôn hàm chứa sự thực lịch sử. Đây cũng là một hướng cần thiết để tiếp cận với kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.

Giá trị lịch sử - văn hóa  chùa Hội Khánh ở Bình Dương
Chùa Hội Khánh là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, gắn liền với quá trình khai phá khu vực Bình Dương của người Việt trong lịch sử. Đặc biệt, chùa còn là nơi hoạt động của Hội Danh dự trong khoảng những năm 1923- 1926, mà cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thành viên sáng lập.

Danh thắng Tây Thiên - Khu du lịch tâm linh huyền bí
Danh thắng Tây Thiên nằm trong khu vực Vườn quốc gia Tam Đảo, thuộc địa bàn xã Đại Đình và một phần xã Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Miền đất Tây Thiên sở hữu phong cảnh hữu tình làm say đắm lòng người với nhiều di tích lịch sử- văn hóa đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc.