Đang tải... Vui lòng chờ...


Dự án: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán

Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều sáo Việt Nam (một tổ chức thành viên của Hội Di sản văn hóa) và hệ thống các câu lạc bộ diều sáo trong cả nước.

Trước mắt, xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong tương lai có thể tổ chức các cuộc liên hoan diều sáo trong phạm vi quốc gia và tham dự các cuộc "Liên hoan Diều" quốc tế.

                                                            

Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam

   


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: