Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án: “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa”

Triển khai chương trình “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa” trong năm Du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tỉnh Thanh Hóa.

Dự án: Trại hè di sản

Tổ chức Chương trình "Trại hè Di sản" nhằm tạo lập môi trường văn hóa cho sự tương tác và gắn kết cộng giúp các cháu học sinh, thanh niên, sinh viên...

Dự án: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam

Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều sáo Việt Nam và hệ thống các câu lạc bộ diều sáo trong cả nước.

Dự án :Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức

Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.