Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Dự án đang triển khai

Dự án: Xuất bản sách ảnh về đình Chu Quyến Hà Tây

Với sự hợp tác của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Shepperd tới đây Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam sẽ tiến hành xuất bản sách ảnh về đình Chu Quyến Hà Tây.

Dự án: Bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều

Dự án bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 07 tháng