Đang tải... Vui lòng chờ...

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Được xây dựng từ năm 1010 đến nay Hoàng thành Thăng Long vẫn giữ được những giá trị lịch sử của nó. Sau hơn 10 thế kỷ, trải qua nhiều lần tu bổ và sửa chữa, nơi đây vẫn giữ được những giá trị...

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích lịch sử với các công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng trong một thời gian dài qua nhiều triều vua và đã trở thành một trong những di tích quan trọng nhất trong các di tích của Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long

Sau khi rời đô về Thăng Long năm 1010, Lý Công Uẩn đã cho xây dựng Kinh thành Thăng Long gồm 3 vòng. Vòng ngoài là nơi ở của dân cư. Vòng giữa là  Hoàng thành là khu triều chính, nơi ở và làm việc của quan lại trong triều. Vòng trong cùng là cầm thành, nơi ở của Vua, Hoàng hậu và cung tần, mỹ nữ. Sau này thành Thăng Long tiếp tục được xây đắp và mở rộng dưới triều nhà Lê sơ, Nhà mạc, nhà Nguyễn…

Suốt 10 thế kỷ qua, Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã trải qua khá nhiều thay đổi, nhưng trung tâm của Hoàng thành, đặc biệt là Tử Cấm Thành thì gần như không thay đổi. Chỉ có kiến trúc bên trong là đã qua nhiều lần xây dựng, tu sửa.

Vẻ đẹp của Hoàng thành về đêm

 Ngày 1/8/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã chính thức công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội được UNESCO công nhận bao gồm Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu với diện tích hơn 47.000m2 và Thành cổ Hà Nội với diện tích hơn 138.000m2. Các tiêu chí mà Hoàng thành Thăng Long được công nhận gồm:

Theo tiêu chí (II): Những di tích trên mặt đất và khai quật được trong lòng đất tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội là minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp nhận nhiều ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài, nhiều học thuyết, tư tưởng có giá trị toàn cầu của văn minh nhân loại, đặc biệt Phật giáo, Nho giáo, thuyết phong thủy, mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây, để tạo dựng nên những nét độc đáo, sáng tạo của một Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một quốc gia vùng châu thổ sông Hồng. Kết quả giao thoa, tiếp biến văn hóa đó được biểu đạt trong tạo dựng cảnh quan, qui hoạch các khu cung điện, trong nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí cung đình với diễn biến văn hóa đa dạng qua các thời kỳ lịch sử.

Theo tiêu chí (III): Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là minh chứng duy nhất về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt lịch sử liên tục 13 thế kỷ và vẫn được tiếp nối cho đến ngay nay. Những tầng văn hóa khảo cổ, di tích kiến trúc và nghệ thuật của di sản phản ánh một chuỗi lịch sử nối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt nam trên các mặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế và văn hoá trong gần một ngàn năm. Trên thế giới rất hiếm tìm thấy một di sản thể hiện được tính liên tục dài lâu như vậy của sự phát triển chính trị, văn hoá như tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Theo tiêu chí (VI): Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội minh chứng rõ nét về một di sản có liên hệ trực tiếp với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử của một quốc gia dân tộc vùng Đông Nam Á trong mối quan hệ khu vực và thế giới. Di sản đề cử là bằng chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sau hơn mười thế kỷ bị nước ngoài đô hộ. Di sản đề cử còn ghi đậm dấu ấn thắng lợi của một nước thuộc địa trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớn trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

(Nguồn: sưu tầm)

Thơ Phạm

In văn bản