Đang tải... Vui lòng chờ...
Thành viên

 

  1. Ông Lưu Trần Tiêu

Chức vụ: Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

  1. Ông Đỗ Văn Trụ

Sinh ngày: 30-12-1944.

Nơi sinh: Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Quê quán: Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú: Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Di Sản Văn hóa Việt Nam.

  1. Ông Đặng Văn Bài

Sinh ngày: 02-3-1949.

Nơi sinh: Quảng Yên, Quảng Ninh.

Quê quán: Quảng Yên, Quảng Ninh.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú:  Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Di Sản Văn hóa Việt Nam.

  1. Ông Hồ Hữu Thới

Sinh ngày: 01-9-1945.

Nơi sinh: Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Quê quán: Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú:  Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Chức vụ: Chánh Văn Phòng, Ủy viên Thường vụ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

  1. Ông Vũ Văn Tiền

Sinh ngày: 10-5-1959.

Nơi sinh: xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải,tỉnh Thái Bình.

Quê quán: xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải,tỉnh Thái Bình.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú: Hoàng Cầu, Hà Nội.

Chức vụ: Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

  1. Ông Nguyễn Văn Mạc

Chức vụ: Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

  1. Bà Nguyễn Thị Tâm

Sinh ngày: 05-8-1950.

Nơi sinh: Phố Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Quê quán: PHố Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chức vụ: Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông Kinh Đô.