Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Tin tức - sự kiện

Những địa điểm dừng chân của chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa

Cách mạng tháng Tám thành công, sau ngày 02-9-1945 tuyên ngôn độc lập chưa đầy tháng thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến, bảo v

PHÁT TRIỂN HÀNG LƯU NIỆM Ở DI TÍCH ATK ĐỊNH HÓA

Sau khi được phục dựng, tôn tạo các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý (xã Điềm Mặc), ở Tỉn Keo và Khuôn Tát (xã Phú Đình), Trung tâm Quần thể Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa có Nhà trưng b

Bảo vệ và phát huy giá trị không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát

Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), với “Địa lợi, nhân hoà”, các huyện Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương và Võ Nhai (Thái Nguyên), huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (Tuyên Quang), huyện Chợ Đồn (

Di tích quốc gia đặc biệt ATK ĐỊNH HÓA 5 năm bảo tồn và phát huy giá trị 2010 - 2015

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ATK ĐỊNH HÓA 5 NĂM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 2010 - 2015