Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Hội đồng quản lý Quỹ Di Sản

Nét đặc sắc loại hình nghệ thuật hát xoan
Hát Xoan còn được gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), hát Lãi Lèn,hát Đúm, hát Thờ là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các vua Hùng.

Thiệt hại của di sản văn hóa Syria sau chiến tranh
Những cuộc xung đột ở Syria trở nên nghiêm trọng hơn từ sau năm 2011 không chỉ gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho Syria, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới những di sản vô giá của đất nước này. Đồng nghĩa với đó là một tổn thất không thể bù đắp đối với nền văn hóa của nhân loại.

Nhiệm vụ Quỹ Di Sản
Nhiệm vụ Quỹ Di Sản