Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Tin về Quỹ Di sản

Giải nhì- Quần thể danh thắng Tràng An- Ninh Bình

“Khám phá di sản thế giới hỗn hợp quần thể danh thắng Tràng An- Ninh Bình” - nhóm sinh viên “Tuổi Trẻ C500” đến từ Học viện An ninh nhân dân.

Chung tay hành động vì di sản văn hóa

Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa mong được là nhịp cầu kết nối di sản với cộng đồng, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp với di sản và cộng đồng hướng tới mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị di sản