Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin về Quỹ di sản

Chung tay hành động vì di sản văn hóa
Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa mong được là nhịp cầu kết nối di sản với cộng đồng, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp với di sản và cộng đồng hướng tới mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc.

Hội thảo khoa học Giá trị khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều
Chiều 13-9, tại huyện Đông Triều, UBND huyện, Sở VH, TT&DL, Hội Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Giá trị khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.