0

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Tôi hiện đang tìm hiểu về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, tuy nhiên tôi chưa rõ là thủ tục ra sao? Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi với?

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích là giấy phép hành nghề được cấp để chứng nhận năng lực tu bổ di tích. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho các cá nhân, kiến trúc sư, kỹ sư tham gia các hoạt động trung tu  di tích.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

- Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.

+ Đã tham gia tư vấn lập ít nhất 01 (một) quy hoạch di tích hoặc ít nhất 02 (hai) dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được phê duyệt.

- Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

+ Đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích đã được phê duyệt.

- Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 03 (ba) người có Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, trong đó có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trưởng công trường thi công tu bổ di tích;

+ Có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;

+ Có ít nhất 02 (hai) người có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.

chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH.

(1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Xem  mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ và chứng nhận hành nghề tu bổ phục hồi di tích 

(2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.

(3) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(4) 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp

chứng nhận hành nghề trùng tu di tích

chứng nhận hành nghề trùng tu di tích

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật dựa theo các điều kiện đã liệt kê ở phía trên.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân.

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu.

Bước 3Xử lý hồ sơ của cá nhân.

- Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định).

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH NHƯ THẾ NÀO ?

Viện ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ESC được giao sứ mệnh trợ giúp các cá nhân tổ chức có nhu cầu đăng ký giấy phép chứng nhận hành nghề tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Vì vậy cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng liên hệ gửi hồ sơ theo địa chỉ: 

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS
Địa chỉ: CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10000, Việt Nam
Điện thoại: 0966777780
Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/

 

Nguồn tham khảo: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Thanh+H%C3%B3a&ItemID=479162. https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/van-hoa--xa-hoi/thu-tuc-cap-chung-chi-hanh-nghe-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-271849


Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
5 (1) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: