0

Dự án: “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa”

   Triển khai chương trình “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa” trong năm Du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tỉnh Thanh Hóa.

     Mục tiêu đặt ra là quảng bá và khẳng định vai trò của di sản văn hóa với tư cách là loại tài sản văn hóa quý giá và tài nguyên du lịch phong phú và hấp dẫn, cần trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Đồng thời động viên các doanh nhân góp ý tưởng, công sức và tài chính cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

  thành nhà hồ

              Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tỉnh Thanh Hóa.


Dự án: “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hóa”
5 (0) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: