0

Dự án :Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức

Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. 

Mục tiêu đặt ra là sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để quảng bá di sản và kết nối cộng đồng chung tay hành động vì di sản văn hóa

Trước mắt ưu tiên thực hiện các dự án liên quan tới:

- Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

hồ chí minh                                     

- Kết nối và hợp tác quảng bá các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam và các di tích quốc gia đặc biệt qua cổng thông tin điện tử trên trang web quydisan.org.vn với sự hợp tác và hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng: Vietnamnet, Netlink, VTV2, VTV4, Báo văn hóa, Công ty Cổ phần Công nghệ ĐKT, An Viên Group, tiến tới xây dựng ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa Việt Nam.

 

- Tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin làm cho giá trị di sản văn hóa dân tộc có sức lan tỏa và ảnh hưởng trong đời sống xã hội để thực hiện tốt chức năng liên kết cộng đồng, củng cố sức mạnh của tinh thần "Đại đoàn kết dân tộc" và ý thức độc lập tự chủ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là một trong những phương hướng hoạt động chính của Quỹ.

 

- Tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Dòng sông và biển đảo" với chủ đề "Muôn dòng sông chảy về với biển" nhằm mục đích quảng bá và huy động nguồn lực bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo, góp phần giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong đó có biển đảo quê hương

 

                                  biển đảo


Dự án :Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức
5 (0) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: