QUỸ HỖ TRỢ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

(QUỸ DI SẢN – VCH Fund)

Website: https://quydisan.org.vn được thành lập dựa trên sự yêu thích về văn hóa lịch sử Việt Nam . Khái niệm Quỹ là ám chỉ đây sẽ là nơi lưu trữ các thông tin bảo tồn, di tích, lịch sử văn hóa Việt Nam để những bạn sinh viên, người yêu thích tâm huyết cùng đóng góp thông tin và tra cứu. Chúng tôi không nhận bất cứ khoản đóng góp từ cá nhân hay tổ chức nào vì vậy không nên hiểu lầm nó như một quỹ tiền tệ thông thường.

Nhiệm vụ

Quỹ di sản (VCH) là một tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự ủng hộ cho việc bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam. Chúng tôi luôn hoan nghênh đóng góp ý tưởng, sáng kiến để hỗ trợ công tác bảo tồn di sản.

Hoạt động chính:

- Đưa các bài viết về các sự kiện giúp nâng cao ý thức của cộng đồng về di sản và công tác bảo tồn di sản.

- Tiến hành các nghiên cứu và các dự án về lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.

 

Dự án trọng tâm:

  1. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về di sản vật thể và di sản phi vật thể của Việt Nam.
  2. Dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu, thành lập một trung tâm thông tin đa phương tiện tập trung cung cấp thông tin vè những di sản văn hóa trên khắp Việt Nam.

- Ưu tiên hàng đầu: 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

- Thứ hai là: Di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thứ ba là: Những đình chùa bắt nguồn từ khu vực phía Bắc và sau đó lan rộng ra các vùng miền khác.

- Các phóng sự và thước phim liên quan sẽ được đăng tải trên trang web được trích từ  trên kênh truyền hình chính thống việt nam.

   3. Thông tin Bảo tồn các di tích kiến trúc ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – nơi lưu giữ di tích của ba triều đại: Trần, Lê, Nguyễn.

       - Thông tin Xây dựng Khu di tích lịch sử bao gồm các công trình kiến trúc và đền chùa.

       - Thông tin Bảo tồn một số di tích ngoài trời và lưu giữ một số di tích khác dưới mái vòm tự nhiên.


Website: quydisan.org.vn