Chứng chỉ hành nghề đấu thầu bao gồm các loại nào?

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu bao gồm các loại nào?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại:

  1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn
  2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp
  3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa
  4. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ phi tư vấn

Xem thêm:  Đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Cá nhân đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có năng lực gì?

- Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

- Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC)

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

  1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; tốt nghiệp đại học trở lên.
  2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  3. Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch; đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập

chứng chỉ hành nghề đấu thầu

ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Hình thức thi và cấp chứng chỉ hoạt động đấu thầu như thế nào?

Hình thức thi sát hạch đấu thầu: thi viết trong thời gian tối đa 120 phút và thi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 60 phút.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Xem thêm: Khóa học đấu thầu

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích


Chứng chỉ hành nghề đấu thầu bao gồm các loại nào?
5 (0) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: