Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự án sắp tới
Suy nghĩ đôi điều về văn hóa Việt Nam

Văn hóa Việt Nam khác văn hóa Trung Quốc, từ trong cội nguồn của nó, tuy cả hai nền văn hóa cổ truyền này đều thuộc phạm trù văn minh nông nghiệp.

Một quốc gia và con người Trưởng thành là thế nào?

Cùng suy tư về hai câu thơ đầy nỗi niềm của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu : 'Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con Dân dăm chục triệu, ai người lớn ? '

Những thuộc tính Đông Á của Việt Nam

Ngược về quá khứ xa xưa, thời tiền sử và sơ sử, Việt Nam nằm trong khu vực địa – văn hoá có cơ tầng văn hoá chung bao quát cả vùng Đông Nam Á hiện nay và vùng nam Trường Giang (nam Trung Quốc) lúc đó còn là địa bàn sinh tụ của Bách Việt, cư dân phi Hán tộc.