Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự án sắp tới
Những điểm mới trong Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập (1868-1966)

Sau hơn 3 năm chuẩn bị, Ban Lãnh đạo Hội trường Thống Nhất, đơn vị quản lý Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, đã tổ chức khai trương Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập” tại một tòa nhà duy nhất xây dưng từ thời Pháp thuộc còn tồn tại trong khuôn viên của Dinh.

Bàn về bảo tồn di sản văn hóa Huế gắn với phát triển bền vững

“Tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi hoặc song hành với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”

“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái

Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”