Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Những điểm mới trong Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập (1868-1966)
Sau hơn 3 năm chuẩn bị, Ban Lãnh đạo Hội trường Thống Nhất, đơn vị quản lý Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, đã tổ chức khai trương Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập” tại một tòa nhà duy nhất xây dưng từ thời Pháp thuộc còn tồn tại trong khuôn viên của Dinh.

Bàn về bảo tồn di sản văn hóa Huế gắn với phát triển bền vững
“Tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi hoặc song hành với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”

“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái
Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”

Đọc lại “Tỉnh quốc hồn ca” của Phan Châu Trinh
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày mất của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, chúng ta cùng ôn lại tác phẩm “Tỉnh quốc hồn ca” cũng như những tư tưởng hết sức sâu sắc của ông, những tư tưởng đến hiện tại còn mang trọn vẹn tính thời sự mà nhiều người gọi là “10 điều bi ai của dân tộc Việt”.

Vua Lê Thánh Tông trọng dụng hiền tài, lính hầu cũng có thể trở thành tiến sĩ
Thời kỳ vua Lê Thánh Tông trị vì, nhà Vua chủ trương chống tham nhũng, chỉ những bậc hiền tài mới được trọng dụng, kẻ vốn tiến thân bằng “ngoại giao” nịnh bợ không còn đất dụng võ nữa, nạn tham nhũng đang hoành hoành đất nước chẳng mấy chốc bị đẩy lùi và dẹp bỏ.