Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Suy nghĩ đôi điều về văn hóa Việt Nam
Văn hóa Việt Nam khác văn hóa Trung Quốc, từ trong cội nguồn của nó, tuy cả hai nền văn hóa cổ truyền này đều thuộc phạm trù văn minh nông nghiệp.

Một quốc gia và con người Trưởng thành là thế nào?
Cùng suy tư về hai câu thơ đầy nỗi niềm của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu : 'Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con Dân dăm chục triệu, ai người lớn ? '

Những thuộc tính Đông Á của Việt Nam
Ngược về quá khứ xa xưa, thời tiền sử và sơ sử, Việt Nam nằm trong khu vực địa – văn hoá có cơ tầng văn hoá chung bao quát cả vùng Đông Nam Á hiện nay và vùng nam Trường Giang (nam Trung Quốc) lúc đó còn là địa bàn sinh tụ của Bách Việt, cư dân phi Hán tộc.

Tăng cường sự tham gia của nhân dân trong hoạt động quản lý nhà nước
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, chỉ khi nào người dân thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động quản lý của Nhà nước thì việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền mới thực sự thành công.

Sức ép của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
Đô thị hóa song hành với quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang từng ngày làm đổi thay diện mạo đất nước, cung cấp những công năng đô thị đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.